• پست الکترونیک
  • info@metecco.ir

گردهمایی مراسمات  شرکت  متک سپاهان با حضور مدیر عامل مجموعه ، مهندس خادمی هدایه